Sporová agenda sa bohužiaľ nevyhýba ani tomu najúspešnejšiemu podnikaniu.


S našimi klientmi sa jej snažíme predchádzať a aj v prípade hroziaceho konfliktu hľadáme možnosti mimosúdneho riešenia. Ak je súdne konanie nevyhnutné, spoločne s klientom pripravíme stratégiu sporu pre jeho jednotlivé fázy, rozhodnutie pre uplatnenie nároku alebo obranu staviame vždy oproti analýze rizík obchodných, finančných a časových.

V prípade potreby uplatnenia nároku alebo obrany v zahraničí, radi sprostredkujeme kontakt na naše partnerské advokátske kancelárie. Jednáme fair.
 
Hovoria Vám (od malička), že ste stratený prípad? Nám tréneri hovorili, že žiadna lopta nie je stratená.


Mám záujem o túto službu


 
  • Posúdenie dokumentácie v prípravných fázach sporu a analýza rizík
  • Príprava bežných předžalobných výziev a upomienok
  • Prevzatie právneho zastúpenia, príprava podaní (najmä žaloby, návrhu na vydanie platobného rozkazu, predbežných opatrení, vyjadrení k žalobe, príprava riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov)
  • Procesné zastúpenie klientov vo všetkých štádiách konania pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi a správnymi orgánmi
  • Všeobecné právne poradenstvo pri riešení sporovej agendy